Y Pafiliwn

The Pavilion, Copr Bay, Swansea

Y Pafiliwn


Wedi'i osod o fewn parc arfordirol newydd y ddinas, gerllaw'r Marina ac wedi'i amgylchynu gan 1.1 erw o erddi wedi'u tirlunio, mae'r Pafiliwn yn gyfle trawiadol ar gyfer cysyniad o gaffi ciniawa a bar newydd. Y Pafiliwn fydd y cyrchfan o ddewis i deuluoedd yn y ddinas, a'r man perffaith i fwynhau bwyd a diod cyn neu ar ôl sioe yn yr arena.

YMHOLIADAU PRYDLESU

Rydym wedi cynllunio'r Pafiliwn i gynnwys deunyddiau o ffynonellau cynaliadwy a tharddiad lleol. Mae'r rhain yn cynnwys trawstiau a cholofnau coed laminedig, ochr yn ochr â chladin Llarwydd a gwaith maen lleol.

Roger Langham

Pinelog, penseiri'r Pafiliwn

Mae caffi a bwyty'r Pafiliwn wedi'i gynllunio gan Pinelog, sy'n aelod pensaer o'r Gofrestr Werdd. Mae'r dyluniad yn hyrwyddo ynni adnewyddadwy i leihau allyriadau carbon, gyda phaneli solar yn cael eu defnyddio i bweru'r goleuadau. Wedi'i amgylchynu gan 1.1 erw o barc newydd wedi'i dirlunio, sy'n cynnwys ardal chwarae fawr i blant, mae'r Pafiliwn wedi'i leoli yn uniongyrchol i'r Gorllewin o'r Arena.

Cynlluniau safle

Gallwch weld cynlluniau'r safle isod, cliciwch i fwyhau a gweld y maint llawn.

Gwybodaeth am unedau

Internal size: 129 m² / 1,389 sq ft (a seddi allanol ychwanegol)

YMHOLIADAU PRYDLESU

If you'd like to discuss a leasing opportunity at Copr Bay, please contact David Henderson-Williams at RivingtonHark, or Jonathan Hicks at Swansea Council.

DAVID HENDERSON-WILLIAMS

RivingtonHark

Tel: 07714 703 067
E: david.hwilliams@rivingtonhark.com

Swansea Council logo

Jonathan Hicks

Cyngor Abertawe

Tel: 07980 938617
E: jonathan.hicks@swansea.gov.uk