Stryd Gwasael

Wassail Street, Copr Bay, Swansea

CYFLEOEDD PRYDLESU STRYD GWASAEL


Wedi'i leoli ar draws y bont drinod newydd o'r Arena a thafliad carreg o farchnad a phrif ardaloedd siopa'r ddinas, bydd datblygiad Stryd Gwasael yn dod yn ardal siopa a bwyta annibynnol ar gyfer y ddinas. Mae'r cynlluniau'n cynnwys rhandai preswyl, lle parcio ar gyfer 600 o geir, unedau manwerthu a bwytai.

YMHOLIADAU PRYDLESU

Yn eistedd yn falch rhwng y traeth a chanol y ddinas, bydd Bae Copr yn gyrchfan bywiog a chofiadwy, yn apelio at gynulleidfa eang o breswylwyr, gweithwyr lleol, myfyrwyr a thros 4.7 miliwn o dwristiaid blynyddol. Mae'r ardal hon eisoes yn gatalydd ar gyfer newid yn y ddinas, a bydd ehangder y cynnig, y cyfleusterau a'r mannau cyhoeddus yn denu mwy o bobl, busnes a buddsoddiad i'r ddinas.

 

Nid yn unig y bydd Bae Copr yn creu cymdogaeth drefol newydd ar gyfer y ddinas, bydd yn hyrwyddo uchelgeisiau Abertawe i fod yn brif gyrchfan hamdden, gydag adloniant, y celfyddydau a diwylliant o'r radd flaenaf.

Spencer Winter

Cyfarwyddwr Prosiectau, RivingtonHark

Cynlluniau safle

Gallwch weld cynlluniau'r safle isod, cliciwch i fwyhau a gweld y maint llawn.

Gwybodaeth am unedau

Is-raniad yn bosibl ar gyfer unedau A, B ac C, ac unedau D ac E. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Unit F
259.7 m² / 2975 sq ft

YMHOLIADAU PRYDLESU

If you'd like to discuss a leasing opportunity at Copr Bay, please contact David Henderson-Williams at RivingtonHark, or Jonathan Hicks at Swansea Council.

DAVID HENDERSON-WILLIAMS

RivingtonHark

Tel: 07714 703 067
E: david.hwilliams@rivingtonhark.com

Swansea Council logo

Jonathan Hicks

Cyngor Abertawe

Tel: 07980 938617
E: jonathan.hicks@swansea.gov.uk