Y newyddion diweddaraf

Mynnwch y diweddaraf am newyddion a chynnydd datblygiad Bae Copr.

Tachwedd 2020

Technoleg ddigidol sy'n rhoi golwg o'r dyfodol fel rhan o'r gwaith gwerth £1 biliwn i adfywio abertawe

Dadorchuddiwyd technoleg arloesol fel rhan o brosiect adfywio yng nghanol dinas Abertawe, a fydd yn caniatáu ymwelwyr i gael golwg o’r dyfodol.

Rhagor o wybodaeth

Fideo

Fideo dramatig yn nodi awr o bwys i Abertawe

Cynhaliwyd y seremoni gosod carreg gopa ar arena newydd Abertawe, a chanddi le i 3,500 o bobl - cyrchfan nodedig newydd ar gyfer De Cymru - gyda dathliad rhithwir, yn sgîl y cyfyngiadau cyfredol o ganlyniad i COVID-19.

Gweld mwy o fideos

ARCHIF NEWYDDION

Affordable housing agreement signed as part of £1 billion Swansea regeneration

Swansea Council has signed an agreement with Pobl Group, Wales’ largest Registered Social Landlord, to manage 33 affordable apartments as part of Phase One of the Copr Bay regeneration project.

darllen mwy

Fideo dramatig yn nodi awr o bwys i Abertawe

Nodwyd carreg filltir yn un o gynlluniau adfywio cyfredol proffil uchel mwyaf Cymru gan fideo dramatig a ryddhawyd ar-lein heddiw.

darllen mwy

Technoleg ddigidol sy'n rhoi golwg o'r dyfodol fel rhan o'r gwaith gwerth £1 biliwn i adfywio abertawe

Dadorchuddiwyd technoleg arloesol fel rhan o brosiect adfywio yng nghanol dinas Abertawe, a fydd yn caniatáu ymwelwyr i gael golwg o’r dyfodol.

darllen mwy

Vibrant future district will reflect city’s rich Welsh and industrial heritage

Generations of Swansea families who helped the area become an industrial powerhouse are to be recognised in the name of a vibrant new city centre district.

darllen mwy

Ffilm o’r awyr yn recordio cynnydd yr arena

Mae lluniau drôn anhygoel yn cynnig golwg drawiadol o’r awyr o gynnydd cynllun Cam Un Bae Copr gwerth £135 miliwn.

darllen mwy

Rhagor o goed i’w plannu fel rhan o brosiect yr arena

Yr wythnos hon, bydd gwaith yn dechrau i ehangu stryd yng nghanol y ddinas yn barod ar gyfer traffig dwy ffordd fel rhan o brosiect arena Abertawe.

darllen mwy

Lluniau o’r awyr yn dangos arena dan do abertawe yn datblygu

Mae delweddau newydd dramatig yn dangos sut mae arena â lle i 3,500 o bobl yn datblygu rhwng canol dinas Abertawe a’r marina.

darllen mwy

Nenlinell abertawe’n newid wrth i strwythurau dur yr arena godi

Mae rhannau newydd o nenlinell Abertawe’n dod i’r amlwg wrth i fframiau dur arena dan do newydd y ddinas a’r adeiladau cysylltiedig godi.

darllen mwy

Ymgyrch ddyfal yn tynnu pont heol ystumllwynarth yn llwyddiannus

Cafodd pont droed dros Heol Ystumllwynarth a godwyd 40 mlynedd yn ôl ei gwaredu’n llwyddiannus ac yn brydlon ddoe ac yn ystod oriau mân bore Llun.

darllen mwy

Dau gam mawr ymlaen ar gyfer cynllun gweddnewid abertawe gwerth £135 miliwn

Cyhoeddwyd cynigydd a ffefrir ar gyfer safle gwesty Cam Un Abertawe Ganolog, sef Cairn Group, y gweithredwr gwestai premiwm o fri sydd wrthi’n trafod â nifer o frandiau gwestai rhyngwladol ar gyfer y safle.

darllen mwy

Cynnydd ar arena ddigidol abertawe yn denu sylw yn ewrop

Mae’r prif waith adeiladu a ddechreuwyd ar arena ddigidol Abertawe wedi cyrraedd y penawdau ledled Ewrop.

darllen mwy

Y camau nesaf yn cael eu cymryd mewn cynllun gwerth £1 biliwn i adnewyddu abertawe

Bydd y cynllun gwerth £1 biliwn i weddnewid canol dinas Abertawe’n cymryd cam mawr ymlaen y mis hwn gyda’r prif waith...

darllen mwy