Fideos

Gweler isod am fideo o ddatblygiad Bae Copr

Fideo dramatig yn nodi awr o bwys i Abertawe

Cynhaliwyd y seremoni gosod carreg gopa ar arena newydd Abertawe, a chanddi le i 3,500 o bobl - cyrchfan nodedig newydd ar gyfer De Cymru - gyda dathliad rhithwir, yn sgîl y cyfyngiadau cyfredol o ganlyniad i COVID-19.

Tynnu'r bont droed i gerddwyr

Mae'r fideo hwn yn dangos y broses o fynd ati dros nos i dynnu'r hen bont droed i gerddwyr dros Heol Ystumllwynarth. Mae pont gyswllt newydd ddramatig yn rhan o'r datblygiad newydd.

Gwaith Dur yr Arena

Gwyliwch y cynnydd dramatig wrth i'r gwaith dur gael ei godi ar gyfer Arena newydd ATG.