Wedi'i chyllido a'i darparu'n falch gan Gyngor Abertawe gyda chymorth gan y Fargen Ddinesig

Arwain y gwaith gwerth £1 biliwn i adfywio Abertawe

Mae canol dinas Abertawe yn brosiect gweddnewid trefol mawr, gyda thros £1 biliwn yn cael ei fuddsoddi ar draws y ddinas, gan alluogi Abertawe i wireddu ei photensial fel un o'r lleoedd mwyaf bywiog i fyw, gweithio, ymweld ac astudio ynddo yn y DU.Mae Bae Copr ar flaen y gad o ran adfywio uchelgeisiol y ddinas. Mae Cynlluniau ar gyfer Cam Un yn cynnwys arena a chanolfan gynadledda â lle ar gyfer 3,500 o bobl - i'w gweithredu ar sail hirdymor gan Ambassador Theatre Group - gwesty â 150 o ystafelloedd, parc arfordirol 1.1 erw, pont dirnod, gwell tir y cyhoedd a pharcio ceir a chartrefi newydd, ochr yn ochr â bwytai annibynnol a chyrchfan a darpariaeth fanwerthu. Mae cyfleoedd prydlesu cychwynnol bellach ar gael. Mae cyfleoedd prydlesu cychwynnol bellach ar gael.

Y DIWEDDARAF

Affordable housing agreement signed as part of £1 billion Swansea regeneration

Swansea Council has signed an agreement with Pobl Group, Wales’ largest Registered Social Landlord, to manage 33 affordable apartments as part of Phase One of the Copr Bay regeneration project.

darllen mwy

Fideo dramatig yn nodi awr o bwys i Abertawe

Nodwyd carreg filltir yn un o gynlluniau adfywio cyfredol proffil uchel mwyaf Cymru gan fideo dramatig a ryddhawyd ar-lein heddiw.

darllen mwy

Y newyddion diweddaraf

O’n traeth ysblennydd a’n tirnodau hanesyddol i’n prifysgolion a sefydliadau o’r radd flaenaf, mae Abertawe’n cynnig cyfoeth o gyfleoedd nad ydynt wedi'u gwerthfawrogi'n iawn am gyfnod rhy hir. Ochr yn ochr â'r prosiectau trawsnewidiol eraill sy'n digwydd ar draws y ddinas, mae Bae Copr yn ddarn coll o'r jig-so a fydd yn denu mwy o bobl i ganol y ddinas, ac yn cryfhau ein bywiogrwydd economaidd yn fawr.

Rob Stewart

Arweinydd Cyngor Abertawe

Cyfleoedd prydlesu

Mae cyfleoedd prydlesu bellach ar gael ar gyfer Cam Un o Bae Copr, gydag unedau manwerthu a chaffi ar gael ym mloc Stryd Gwasael ger y bont nodwedd newydd, y 'Pafiliwn' i'w leoli yn y Parc Arfordirol newydd, a Sgwâr Dewi Sant.

Edrychwch ar y cyfleoedd prydlesu