GWYBODAETH AM BRYDLESU

CYFLEOEDD PRYDLESU PRESENNOL

Y Pafiliwn


Set within the city’s new coastal park, adjacent to the Marina and surrounded by 1.1 acres of landscaped gardens, The Pavilion provides an impressive opportunity for a new restaurant / café dining concept which will be the go-to destination for families in the city.

Rhagor o wybodaeth

Stryd Gwasael


Wedi'i leoli ar draws y bont drinod newydd o'r Arena a thafliad carreg o farchnad a phrif ardaloedd siopa'r ddinas, bydd datblygiad Stryd Gwasael yn dod yn ardal siopa a bwyta annibynnol ar gyfer y ddinas. Mae'r cynlluniau'n cynnwys rhandai preswyl, lle parcio ar gyfer 600 o geir, unedau manwerthu a bwytai.

Rhagor o wybodaeth

Sgwâr Dewi Sant


Gyda disgwyl iddo ddod yn lle cymdeithasol newydd ar gyfer y ddinas, bydd Sgwâr Dewi Sant yn cyfrannu at Gamau Un a Dau Bae Copr, gan ddarparu gwell mannau gwyrdd a thir y cyhoedd. Bydd tirnod hanesyddol Eglwys Dewi Sant yn gefndir i'r neuadd eglwys newydd a'r caffi / adeilad masnachol gyda thir y cyhoedd newydd o'i amgylch, sydd wedi'i gynllunio i ategu'r eglwys restredig.

Rhagor o wybodaeth

YMHOLIADAU PRYDLESU

If you'd like to discuss a leasing opportunity at Copr Bay, please contact David Henderson-Williams at RivingtonHark, or Jonathan Hicks at Swansea Council.

DAVID HENDERSON-WILLIAMS

RivingtonHark

Tel: 07714 703 067
E: david.hwilliams@rivingtonhark.com

Swansea Council logo

Jonathan Hicks

Cyngor Abertawe

Tel: 07980 938617
E: jonathan.hicks@swansea.gov.uk